Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisut

1. Nahkiainen - Nejonögon. Symposium 17.-18.1979 Kalajoki. I Kalastusmuseopäivät.

Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 1. Toim. Teuvo Järvenpää ja Kai Westman. Helsinki 1986.

2. Lohisymposium 16.-17.9.1980 Espoon Hanasaari. II Kalastusmuseopäivät.
(Ei julkaistu)

3. Silakkasymposiumi - Strömmingssymposium. III Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 3. Hanko 1986.

4. Järvikalastussymposiumi 5.-6.11.1987 Kerimäki. IV Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 4. Toim. Ari Lappalainen ja Tuija Paananen. Helsinki 1988.

5. Rapu - Kräft - Symposium 23.-24.8.1990 Hämeenlinna. V Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 5. Toim. Irmeli Wallin ja Kai Westman. Helsinki 1991.

6. Lappalainen, Ari. Kalastuskulttuurin tallennus Suomessa. Kalastusmuseotoiminnan kehitys, kalastusmuseokokoelmat sekä kalastusmuseotoiminnan tehtävä ja tulevaisuus.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 6. Helsinki 1993.

7. Naskali, Eero. Näin ennen. Kalastuksesta J. Alb. Sandmanin ja T. H. Järven aikana.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 7. Vammala 1993.

8. Pyyntitavat ennen ja nyt -symposium 30.11.1993 Riihimäki. VI Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 8. Toim. Kaarina Manninen ja Kai Westman. Helsinki 1995.

9. Lappalainen, Ari. Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmat.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 9. Helsinki 1995.

10. Lappalainen, Ari - Naskali, Eero. Kalastusmuseosta sanoin ja kuvin.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 10. Vammala 1995.

11. Lohen jokipyynnistä merikalastukseen -symposium 31.1.1995 Kemi. VII Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 11. Toim. Kaarina Manninen, Ari Lappalainen ja Kai Westman. Helsinki 1995.

12. Lappalainen, Ari. Kalastusmuseoyhdistyksen kokoelmien aihepiirit.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 12. Helsinki 1996.

13. Lappalainen, Ari. Kalastuskulttuuri muuttuvassa yhteiskunnassa. Etnologinen analyysi kalastuskulttuurin muuttumisesta Pohjois-Karjalan Höytiäisellä 1890-luvulta 1990-luvulle.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 13. Vammala 1998.

14. Lappalainen, Ari - Naskali, Eero. Puukoukusta trooliin. Suomalaisen kalastuksen 10 000 vuotta.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 14. Porvoo 1999.

15. Lappalainen, Ari. Puukoukusta Rapalaan. Suomen vapaa-ajankalastusmuseon näyttelyjulkaisu.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 15. Porvoo 2002.

16. Jussila, Japo - Lappalainen, Ari - Mannonen, Ari. Piru Merrassa. Rapunäyttely Päijännetalossa.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 16. Espoo 2003.

17. Lappalainen, Ari (toim.) - Muurimäki, Eero - Naskali, Eero - Peltonen, Jukka. Erämaasta EU-Suomeksi.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 17. Porvoo 2004.

18. Lappalainen, Ari (toim.) - Kuhanen, Ilkka. Kekkonen kalasti. Näyttelyjulkaisu.
Kalastusmuseoyhdistyksen julkaisuja 18. Lahti 2007.

19. Merikalastussymposium 25.10.2007 Kotka. X Kalastusmuseopäivät.
Kalastusmuseoyhdistys ry, julkaisuja 19. Toim. Ari Lappalainen. Jyväskylä 2008.

20. Lappalainen, Ari - Westman, Kai. Suomen kalastusmuseot - toiminta ja kehittäminen.
Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 20. Joensuu 2012.

21. Savikko, Ari - Lappalainen, Ari - Kettunen, Matti. Suomen kalabibliografia. Osa I, vuodet 1730 - 1917.
Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 172 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 21. Sastamala 2012.

22. Savikko, Ari - Lappalainen, Ari. Suomen kalabibliografia. Osa II, vuodet 1918 - 1940.
Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 182 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 22. Sastamala 2015.

23. Lappalainen, Ari. Vapaa-ajankalastus muuttuvassa yhteiskunnassa - Suomen Kalamiesten Keskusliitto 1950 - 2010.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusliitto, julkaisuja sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 23. Helsinki 2016.

24Savikko, Ari - Lappalainen, Ari. Suomen kalabibliografia. Osa III, vuodet 1941 - 1950.
Kalatalouden Keskusliitto, julkaisuja 194 sekä Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry., julkaisuja 24. Vaasa 2017.

 

Julkaisuja voi tilata asiantuntija Ari Lappalaiselta, ari.lappalainen@kalastusmuseo.fi