SUOMEN KALASTUSMUSEOYHDISTYS RY.
FINLANDS FISKERIMUSEIFÖRENINGEN RF.

Liity jäseneksi !

Stina Koivisto
Alituvantie 42
08700 Lohja
045-2320110
koivistostina@gmail.com


SUOMEN KALASTUSMUSEOYHDISTYS RY.

Kalastuskulttuuri liittyy erottamattomasti suomalaiseen elämäntapaan. Kalastuksemme perintöä tallentanut kalastusmuseo ehti toimia vain 1800-luvun lopulta vuoteen 1920 asti. Kalastuskulttuurin tallennusta, esittelyä ja tutkimusta varten tarvitaankin moderni erikoismuseo, joka kykenee myös valtakunnallisesti ohjaamaan tätä eri museoissa tehtävää työtä.

Kalastusmuseotoiminnan henkiin herättämiseksi perustettiin vuonna 1978 valtakunnallinen Kalastusmuseoyhdistys ry (vuodesta 2011 Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry. - Finlands Fiskerimueiforeningen rf.). Olemme valmistelleet alan erikoismuseotoimintaa tallentamalla esineitä, valokuvia ja arkistoaineistoa Riihimäelle. Yhdistyksen toiminta on ollut hyvin vilkasta, sillä olemme aktiivisen keruun ohella luetteloineet aineistoja, tehneet lukuisia julkaisuja ja näyttelyjä, toimineet alan projekteissa sekä järjestäneet monia symposiumeja.


Johtokunta 2023-2024: Vesa Karttunen (puheenjohtaja), Hannu Heinonen, Ossi Jokinen, Teuvo Järvenpää, Stina Koivisto (varapuheen-johtaja), Pentti Munne, Jarmo Saarinen, Sari Saukkonen ja Ari Savikko ja Kai Westman.