Kalastusmuseoyhdistys ry. Fiskerimuseiföreningen rf.

Onko tiedossasi arvokasta aineistoa ?

Haluamme tallentaa meri-, joki- ja järvialueiden ammatti-, kotitarve- ja virkistyskalastukseen sekä urheilukalastukseen liittyvää uhanalaista aineistoa.

Aineisto voi liittyä eri kalalajien ja muiden vesieläinten (hylje, rapu, simpukka) pyyntitapoihin, käyttöön ja kalastuskulttuuriin yleensä. Lisäksi tallennamme kalanviljely- ja tutkimustoimintaan sekä alan yhteisöjen toimintaan liittyvää aineistoa, kirjallisuutta sekä muisti- ja perimätietoa.

Tähänastinen aineisto on löytynyt aktiivisten tiedustelujen avulla ja saatu kokoelmiin pääosin lahjoituksina. Aineiston keruuta ja kartoitusta varten olemme laatineet kyselyn, johon vastaaminen auttaa kokonaiskuvan saamista maassamme olevasta aineistosta sekä kalastusmuseon suunnittelua. Vastaamalla siihen olette vaikuttamassa yhteiseen asiaan !

Tiedustelu olemassaolevasta ja uhanalaisesta kalastusmuseoaineistosta

Sähköposti 1. Mitä vanhaa tai äsken pois käytöstä jäänyttä kalastuksen, ravustuksen tai kalanviljelyn esine-, valokuva- tai arkistoaineistoa teillä tai tuttavillanne on ? 2. Millä paikkakunnalla aineisto on ? 3. Aineiston omistajan + Osoite: 4. Mihin pyyntiin esineistö liittyy ja milloin sitä on käytetty ? 5. Milloin ja missä esineistö on valmistettu tai mistä se on hankittu ? 6. Miltä ajalta ja mistä aiheesta on valokuva- tai arkistoaineistoa ? 7. Miltä osin ja millaisin ehdoin (lahjoitus, lunastus, muut ehdot) esine-, valokuva- tai arkistoaineisto on saatavissa perustettavaan kalastusmuseoon ? 8. Onko teillä tai tuttavillanne kalastukseen, ravustukseen tai kalanviljelyyn liittyvää muisti- tai perimätietoa ? Mainitkaa aihepiiri ja henkilöiden yhteystiedot. 9. Vastaajan Nimi Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Lähetä ilmo

pakolliset kentät ovat merkitty * -merkillä

YHDISTYS TOIMII

MUSEOPÄIVÄT

- Kalastusmuseopäiviä monitieteisine symposiumeineen
vuodesta 1978 kalastuksen eri aihepiireistä, aiheina mm.
silakka, nahkiainen, rapu, lohi, pyyntitekniikka ja vapaa-
ajankalastus